• Podat stížnost
  • Žádost o informace
60th Rome Treaty anniversaryVaše Evropa - Portál evropských a národních veřejných služeb online

Rozhodnutí

Rozhodnutí následující po šetření evropského veřejného ochránce práv jsou k dispozici v této části u případů uzavřených od 1. července 1998. Rozhodnutí jsou obvykle k dispozici v angličtině a v jazyce stížnosti.

01/09/2008: Evropský veřejný ochránce práv přijímá nový styl rozhodnutí.

Rozhodnutí z červenec 2018