Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Europeiska byrån för GNSS (GSA) och dess beslut att avslå en ansökan avseende en tävling för logotypsutformning