Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Odmietnutie Európskej investičnej banky vyplácať niektoré rodinné prídavky sťažovateľke, matke žijúcej oddelene s plnou starostlivosťou o svoje dieťa