Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

In-nuqqas tas-SEAE (is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna) li jwieġeb għall-emails dwar il-waqfien tax-xogħol tal-ilmentatur