Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

EĀDD (Eiropas Ārējās darbības dienesta) nespēja atbildēt uz e-pasta vēstulēm, kas attiecas uz sūdzības iesniedzēja darba attiecību pārtraukšanu