Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Kā Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD) izskatīja ārējā eksperta pieprasījumu strādāt tāldarbā Covid-19 ierobežojumu dēļ