Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

An chaoi ar dhéileáil an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí (SEGS) le hiarratas ó shaineolaí seachtrach maidir le teilea-obair a dheanamh mar gheall ar shrianta COVID-19