Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) tapa käsitellä ulkopuolisen asiantuntijan tekemä pyyntö covid-19-rajoituksista johtuvasta etätyöstä