Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Euroopan komission vastaamatta jättäminen pyyntöön saada palautetta ihmiskaupan uhreille annettavaa psykologista tukea koskevan ehdotuksen hylkäämisen jälkeen