Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Липса на отговор от страна на Европейската комисия на искането на жалбоподателя за информация относно актуалното състояние на жалба за нарушение