• Podat stížnost
 • Žádost o informace
60th Rome Treaty anniversaryVaše Evropa - Portál evropských a národních veřejných služeb online

Tým veřejného ochránce práv

Tým veřejného ochránce práv

Aby evropský veřejný ochránce práv zajistil, že jeho úřad bude řádně provádět úkony spojené s řešením stížností ve 24 jazycích Evropské unie a zvyšováním povědomí občanů o jejich právu podávat stížnosti, opírá se o vysoce kvalifikované zaměstnance hovořící mnoha jazyky. V této části je uveden úplný seznam zaměstnanců a názvy jejich pracovních míst.

Evropský veřejný ochránce práv

Sekretariát evropského veřejného ochránce práv

The cabinet team is responsible personally to the Ombudsman, working under her direct instruction. It advises and assists the Ombudsman to help ensure implementation of her vision, strategy and objectives.
All cabinet members may accompany the Ombudsman on duty trips as requested, and may help draft speeches, presentations or reports as assigned.
 • Aidan O'Sullivan
  Vedoucí sekretariátu
  Nese celkovou odpovědnost za strategii veřejného ochránce práv, za vztahy mezi orgány, mj. i za vztahy s Evropským parlamentem, a za řízení činnosti sekretariátu. Při uplatňování této strategie spolupracuje s generálním tajemníkem. Poskytuje veřejnému ochránci práv poradenství v oblasti komunikace a informační činnosti.
 • Fintan Butler
  Hlavní poradce
  Radí veřejnému ochránci práv v záležitostech týkajících se šetření, postupů používaných v rámci šetření a v souvisejících záležitostech.
 • Graham Smith
  Hlavní poradce
  Senior adviser to Ombudsman and on access to documents, complaint-handling processes and outcomes. Represents Ombudsman as speaker at conferences and events.
 • Silvia Bartolucci
  Osobní asistentka
  Odpovídá za organizaci programu, služebních cest a schůzek veřejného ochránce práv.
 • Frederik Hafen
  Asistent v oblasti politik
  Odpovídá za každodenní vztahy s Evropským parlamentem, včetně Petičního výboru. Pomáhá při vnitřním i vnějším provádění strategie evropské veřejné ochránkyně práv, včetně přípravy brífinků evropské veřejné ochránkyně práv.
 • Caroline Moen
  Asistentka sekretariátu
  Odpovídá za řízení programu úřadu veřejného ochránce práv, zabývá se veškerou příchozí korespondencí a obdrženými pozvánkami, spravuje digitální archiv sekretariátu a stará se o příslušnou sekci intranetu úřadu. Odpovídá za ad hoc administrativní úkoly, které jsou jí přiděleny.

Generální sekretariát

Generální sekretariát odpovídá za celkové řízení úřadu veřejného ochránce práv a za zajišťování celkové koordinace a provádění strategie veřejné ochránkyně práv.
 • - Vacant -
  Generální tajemník
 • Peter Dyrberg
  administrátor – poradce generálního tajemníka pro záležitosti šetření
 • Murielle Richardson
  administrátorka – poradkyně generálního tajemníka pro oblast lidských zdrojů a cyklus řízení

Oddělení pro komunikaci

The Communications Unit is responsible for informing the general public, key target audiences, and other stakeholders about the Ombudsman's inquiries and strategic work, and her engagement in relevant EU debates and policy developments.
The Unit is responsible for general strategic communications work, as the coordination of the European Network of Ombudsmen.
 • Gundi Gadesmann
  vedoucí oddělení pro komunikaci
 • Sylvie Debout
  Asistentka pro publikace
 • Elena Kindyni
  Digital Communications Officer
 • Audrey Lemonnier
  asistentka oddělení pro komunikaci
 • Jean Lusweti
  referentka pro tvorbu textů a komunikaci
 • Honor Mahony
  tisková referentka
 • Carolina Marín Vargas
  asistentka oddělení pro komunikaci
 • Richard More O'Ferrall
  referent pro komunikaci
 • Marina Ramazanova
  asistentka oddělení pro komunikaci
 • Gabrielle Sheridan
  asistentka oddělení pro komunikaci
 • Christelle Therouse
  asistentka oddělení pro komunikaci

Oddělení č. 1 – šetření a informační a komunikační technologie

Unit 1 carries out inquiries into possible instances of maladministration with the aim of finding solutions in line with the strategic objectives and priorities set out by the Ombudsman.
Unit 1 also manages ICT support and solutions for the Ombudsman’s Office, deals with the European Network of Ombudsmen and coordinates with other international organisations.
 • Marta Hirsch-Ziembińska
  vedoucí oddělení pro šetření a informační a komunikační technologie – oddělení č. 1
 • Bruno Alexandre Bismarque-Alcântara
  Administrativní asistent
 • Maria Depasquale
  hlavní právnička
 • Inga Jasmontaitė
  Administrativní asistentka
 • Tereza Mandjukova
  vyřizovatelka případu
 • Maria Moustakali
  vyřizovatelka případu
 • Josef Nejedlý
  Právník
 • Jakub Pawlowicz
  Právník
 • Eija Salonen
  Právnička
 • Francesca Gennari
  Stážistka
Útvar informačních a komunikačních technologií
 • Marc Kamran Amir-Tahmasseb
  vedoucí útvaru informačních a komunikačních technologií
 • Kevin Crespo Gao
  podpora informačních technologií
 • Massimo Ezzy
  referent pro informační technologie – vývoj systému
 • Gaël Lambert
  referent pro informační technologie – LSA

Oddělení č. 2 – koordinace šetření týkajících se veřejného zájmu

Inquiries Unit 2 coordinates inquiries which the Ombudsman considers to be of particular public interest and manages the fast-track procedure for dealing with public access to documents cases.
 • Fergal Ó Regan
  vedoucí oddělení pro koordinaci šetření týkajících se veřejného zájmu – oddělení č. 2
 • Tessa Harris Hess
  vyřizovatelka případu
 • Catherine Vaudé
  Administrativní asistentka
 • Una Kadunić
  Stážistka

Oddělení č. 3 – šetření

Hlavním úkolem oddělení pro šetření č. 4 je provádět šetření možných případů nesprávného úředního postupu s cílem nacházet řešení v souladu se strategickými cíli a prioritami, které stanoví veřejná ochránkyně práv.
 • Lambros Papadias
  vedoucí oddělení pro šetření – oddělení č. 3
 • Antonios Antoniadis
  hlavní právník
 • Celien Coltura
  vyřizovatelka případu
 • Patricia López Martín
  Právnička
 • Erika Murányi
  Administrativní asistentka
 • Silvia Ticau
  vyřizovatel případu
 • Diana Riochet
  Právnička
 • José Campos Navarro
  Stážista
 • Tania Isacu
  Stážistka

Oddělení č. 4 – šetření

Hlavním úkolem oddělení pro šetření č. 4 je provádět šetření možných případů nesprávného úředního postupu s cílem nacházet řešení v souladu se strategickými cíli a prioritami, které stanoví veřejná ochránkyně práv.
 • Tina Nilsson
  vedoucí oddělení pro šetření – oddělení č. 4
 • Evelyne Coudière
  Administrativní asistentka
 • Nastasja Fuxa
  Právnička
 • Laura Massocchi
  vyřizovatelka případu
 • Angela Marcos Figueruelo
  Právnička
 • Konstantinos Tsaklidis
  vyřizovatel případu
 • Michaela Gehring
  Stážistka
 • Sandra Karlsson
  Stážistka

Oddělení č. 5 – šetření a řízení procesů

Unit 5 deals with complaints and carries out inquiries into possible instances of maladministration with the aim of finding solutions in line with the strategic objectives and priorities set out by the Ombudsman.
Unit 5 also deals with the registration and process management of case work, record management and handles access to documents requests.
 • Peter Bonnor
  vedoucí oddělení pro šetření a řízení procesů – oddělení č. 5 – referent pro transparentnost
 • Christophe Bauer
  asistent vedoucího oddělení – procesy správy případů
 • Séverine Beyer
  asistentka pro správu dokumentů
 • Ana Bismarque Gaspar
  asistentka pro správu dokumentů
 • Juliano Franco
  hlavní právník
 • Hanna Kubiak
  Řešitelka stížností
 • Oualiba Makhloufia
  asistentka vedoucího oddělení – referentka pro správu dokumentů
 • Aude Perrot
  vyřizovatelka případu
 • Michael Weiskorn
  asistent pro správu dokumentů – svobodný přístup k informacím
 • Caroline Zinck
  asistentka pro správu dokumentů
 • Marta Barzagli
  Stážistka

Oddělení pro strategická šetření

Úkolem oddělení pro strategická šetření je podporovat systémová zlepšení ve správě EU, zejména prováděním šetření z vlastního podnětu a dohledem nad nimi a jednáním s institucemi, orgány, úřady a agenturami v souladu s cíli, které stanovila veřejná ochránkyně práv ve své strategii „Směrem k roku 2019“, a prioritami vytyčenými v ročním plánu řízení.
 • Rosita Hickey
  vedoucí oddělení pro strategická šetření
 • Elpida Apostolidou
  právní asistentka
 • Tanja Ehnert
  vyřizovatelka případu
 • Koen Roovers
  vyřizovatel případu
 • Maximillian Kemp
  Stážista

Personální, administrativní a rozpočtové oddělení

Personální, administrativní a rozpočtové oddělení odpovídá za všechny administrativní záležitosti týkající se budov a vybavení, zaměstnanců, rozpočtu a financí úřadu veřejného ochránce práv. Úkolem tohoto oddělení je pomáhat veřejné ochránkyni práv zajišťováním nejlepších zaměstnanců pro úřad, vynikajících pracovních podmínek a nejvyšší úrovně efektivity a integrity při využívání veřejných prostředků.
 • Alessandro Del Bon
  Vedoucí personálního, administrativního a rozpočtového oddělení
Rozpočtový úsek
 • Véronique Vandaele
  Vedoucí rozpočtového úseku
 • Cindy de Carvalho-Giannakis
  pracovnice administrativní podpory vedoucího oddělení – podpora ve finančních záležitostech
 • Zygmunt Hrehorowicz
  Finanční asistent
 • Stéphanie Maraj
  Finanční asistentka
 • Emese Szentes
  Finanční asistentka
Úsek lidských zdrojů
 • Zina Assimakopoulou
  Vedoucí úseku lidských zdrojů
 • Rachel Doell
  Administrativní asistentka
 • Henri Finckbohner
  Řidič - administrativí podpora
 • Giovanna Fragapane
  Administrativní asistentka
 • Marjorie Fuchs
  Správce
 • Isgouhi Krikorian
  Administrativní asistentka
 • Charles Mebs
  Administrativní asistent
 • Félicia Voltzenlogel
  asistentka pro lidské zdroje

Úředník pro ochranu údajů

 • Juliano Franco
  Úředník proochranu údajů
 • Elpida Apostolidou
  Asistentka inspektora ochrany údajů