• Podat stížnost
  • Žádost o informace
60th Rome Treaty anniversaryVaše Evropa - Portál evropských a národních veřejných služeb online

Přístup ke svému on-line účtu

Nábor pracovníků

Postup

Volná stálá pracovní místa v sekretariátu evropského veřejného ochránce práv jsou obsazována prostřednictvím interního převedení nebo povýšení zaměstnanců, převedení nebo dočasného přidělení úředníků z jiných orgánů či institucí Společenství nebo náboru ze seznamů vhodných uchazečů sestavených na základě otevřených výběrových řízení pořádaných Úřadem pro výběr personálu Evropských společenství (EPSO) nebo jiným orgánem či institucí EU.

Volná dočasná pracovní místa jsou obsazována zejména na základě seznamů, které vytvořil úřad EPSO nebo jiný orgán či instituce EU pro konkrétní specializované oblasti za účelem zajištění pracovníků se smlouvami na dobu určitou pro evropsk orgány a instituce. Pracovní místa, která nemohou být obsazena na základě seznamu poskytnutého úřadem EPSO, jsou zveřejňována na internetových stránkách úřadu evropského veřejného ochránce práv. Veřejný ochránce práv o těchto volných pracovních místech obvykle informuje také další orgány a instituce EU.

Zájemci o práci v úřadu evropského veřejného ochránce práv by měli pravidelně sledovat internetové stránky úřadu EPSO, kde naleznou veškeré nezbytné informace o nadcházejících výběrových řízeních.

Uchazeči, kteří uspěli v jednom či více výběrových řízeních a zajímají se konkrétně o práci v úřadu evropského veřejného ochránce práv, mohou svůj zájem vyjádřit zasláním údajů o příslušném výběrovém řízení personální, administrativní a rozpočtové oddělení veřejného ochránce práv.

Oznámení o volném pracovním místě

V současnosti vypsal Úřad Evropského veřejného ochránce práv následující nabídky volných pracovních míst:

Dostupné jazyky: en

Case Handler - Senior Case Handler

The Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Lhůta pro podávání žádostí již uplynula.

Dostupné jazyky: en

Case Handler - Senior Case Handler

The Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Podat žádost
Dostupné jazyky: en

Case Handler - Senior Case Handler

The Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Lhůta pro podávání žádostí již uplynula.

Externí odkazy

Úřad pro výběr personálu Evropských společenství (EPSO) - Úřad pro výběr personálu Evropských společenství (EPSO) byl zřízen dne 26. července 2002. Jeho posláním je organizovat pro všechny orgány Evropské unie (jmenovitě pro Evropský parlament, Radu, Evropskou komisi, Soudní dvůr,Účetní dvůr, Hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů a evropského veřejného ochránce práv) otevřená výběrová řízení na pozice vysoce kvalifikovaných pracovníků. Úřad EPSO se stal plně funkčním k 1. lednu 2003.

Stáže

Předpisy

Veřejný ochránce práv nabízí dvakrát ročně stáže, a to především absolventům vysokých škol nebo zájemcům s obdobným vzděláním. Stáže probíhají buď ve Štrasburku nebo v Bruselu, podle potřeb úřadu. Každý rok začínají 1. září a 1. ledna.

Nutnou podmínkou pro stážisty u úřadu veřejného ochránce práv je velmi dobrá znalost angličtiny. Žádosti musejí být proto předloženy v angličtině. Ze stejných důvodů jsou dokumenty, které se týkají žádostí o stáže, k dispozici pouze v angličtině.

Nyní se nenabízí žádná stáž.

Externí odkazy