• Podat stížnost
  • Žádost o informace
60th Rome Treaty anniversaryVaše Evropa - Portál evropských a národních veřejných služeb online

Další opravné prostředky

Síť SOLVIT pro řešení přeshraničních problémů v EU.

Informace o síti SOLVIT jsou k dispozici na internetových stránkách sítě SOLVIT.

Služba Občanský rozcestník pro problémy s mobilitou na evropském vnitřním trhu.

Informace o službě Občanský rozcestník najdete na internetových stránkách Občanského rozcestníku.

Síť Evropských spotřebitelských center (ECC-Net) pro radu nebo pomoc při problémech s nákupy v zahraničí.

Více informací o síti Evropských spotřebitelských center naleznete na webových stránkách ECC-Net.

Úloha Komise při zajišťování uplatňování práva Společenství.

Informace o úloze Komise při zajišťování uplatňování práva Společenství jsou k dispozici v sekci „Uplatňování práva EU“  internetových stránek Komise.

Jiná záležitost Evropské unie.

Máte-li zájem o všeobecné informace o libovolné záležitosti Evropské unie, obraťte se na síť Europe Direct. Můžete se podívat na internetové stránky Europe Direct nebo odkudkoli v EU zatelefonovat na bezplatné číslo* 00800 6 7 8 9 10 11 nebo na běžné telefonní číslo + 32-2-299 96 96 z celého světa (za standardní poplatky).

*Někteří operátoři mobilních sítí neumožňují volání na čísla s předvolbou 00 800 nebo tyto hovory zpoplatňují.
V některých případech mohou být účtovány hovory z telefonních automatů nebo hotelů.