• Podat stížnost
  • Žádost o informace
60th Rome Treaty anniversaryVaše Evropa - Portál evropských a národních veřejných služeb online

Evropská síť veřejných ochránců práv

Dostupné jazyky: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Logo of the European Network of Ombudsmen

Evropskou síť veřejných ochránců práv tvoří více než 95 kanceláří v 36 evropských zemích. Jejími členy jsou veřejní ochránci práv na celostátní i regionální úrovni a podobné orgány členských států Evropské unie, kandidátských zemí a dalších členských zemí Evropského hospodářského prostoru nebo Schengenského prostoru; dále se sítě účastní evropská veřejná ochránkyně práv a Petiční výbor Evropského parlamentu. Každý z vnitrostátních ochránců práv a podobných orgánů zapojených do sítě má svého styčného úředníka, který zajišťuje kontakty s ostatními členy sítě.

Síť, která vznikla v roce 1996, se postupně vyvinula v cenný nástroj spolupráce mezi jednotlivými veřejnými ochránci práv a jejich kancelářemi a stala se účinným mechanismem pro vzájemné kontakty při vyřizování jednotlivých případů. Zvláštní význam má pro evropskou veřejnou ochránkyni práv, které pomáhá rychle a efektivně řešit stížnosti, které nespadají do její působnosti. Síť pořádá semináře a setkání, na nichž si účastníci mohou vyměňovat zkušenosti a osvědčené postupy, vydává pravidelný magazín, provozuje elektronické diskusní fórum a denně publikuje elektronickou formou aktuální informace. Pro rozvoj sítě se ukázaly velmi prospěšnými také návštěvy evropské veřejné ochránkyně práv v členských státech a kandidátských zemích, které uspořádali tamní veřejní ochránci práv.

Group photo of members of the European Network of Ombudsmen