Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

„Zrychlený postup“ evropské veřejné ochránkyně práv – pomoc s rychlejším přístupem k dokumentům EU

Zrychlený postup evropské veřejné ochránkyně práv v případě stížností týkajících se přístupu k dokumentům

Nedaří se vám získat přístup k dokumentu či dokumentům, které má v držení orgán/instituce EU?

Orgány či instituce EU jsou v některých případech oprávněny neposkytnout přístup k dokumentům EU, a to na základě výjimek stanovených v pravidlech EU o přístupu k dokumentům. Pokud jste náležitě požádali o přístup k dokumentu a orgán/instituce EU potvrdil/a své rozhodnutí vám zcela nebo částečně odepřít přístup k němu, můžete se obrátit s žádostí o pomoc na evropskou veřejnou ochránkyni práv.

Nejprve musíte veřejné ochránkyni práv předložit stížnost, přičemž je třeba dodržet stanovený postup.

Jelikož o přístup k veřejným dokumentům často žádají jednotlivci nebo organizace, které si dotčené dokumenty potřebují prohlédnout neodkladně, veřejná ochránkyně práv se rozhodla zavést pro vyřizování stížností týkajících se přístupu k dokumentům zrychlený postup.

Poté, co veřejná ochránkyně práv potvrdí přijetí stížnosti, do pěti pracovních dnů rozhodne, zda může zahájit její šetření. Takové rozhodnutí závisí na několika okolnostech, včetně toho, zda je stížnost přípustná (např. zda stěžovatel vyčerpal všechny předepsané možnosti vyžádání si dokumentů od dotčeného subjektu EU), nebo zda je vysvětlení odepření přístupu k nim opodstatněné.

Veřejná ochránkyně práv se snaží přijmout rozhodnutí ve věci stížností týkajících se přístupu k dokumentům do 40 pracovních dnů (ode dne, kdy obdrží stížnost). V této lhůtě může danou věc konzultovat s dotčeným subjektem a/nebo nahlédnout do příslušných dokumentů.

Pokud veřejná ochránkyně práv shledá, že rozhodnutí orgánu či instituce EU odepřít přístup k dokumentům bylo nesprávné, může doporučit, aby dotčený subjekt neprodleně udělil úplný či částečný přístup k příslušným dokumentům. Přestože její doporučení nejsou právně závazná, veřejná ochránkyně práv očekává, že budou přijata.

Jestliže se orgán či instituce EU nebudou jejími doporučeními řídit, může danou věc prostřednictvím zvláštní zprávy postoupit Evropskému parlamentu.

Projděte si náš interní přezkum zrychleného postupu v praxi (zveřejněno 24. února 2021).