• Lodge a complaint
  • Request for information
Public consultation on the European Ombudsman’s Strategy Towards 201960th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Työharjoitteluhakemuksen hylkääminen aiemman työkokemuksen perusteella

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: 471/2007/VIK
    Opened on 19 Mar 2007 - Decision on 11 Oct 2007
  • Institution(s) concerned: European Commission
  • Field(s) of law: General, financial and institutional matters
  • Types of maladministration alleged – (i) breach of, or (ii) breach of duties relating to: Lawfulness (incorrect application of substantive and/or procedural rules) [Article 4 ECGAB]

Yhteenveto päätöksestä kanteluun 471/2007/VIK Euroopan komissiota vastaan  

Kantelija, joka on Portugalin kansalainen, haki työharjoittelupaikkaa komissiossa. Hänelle kerrottiin, että hänen hakemuksensa hylättiin, koska hän ei täyttänyt komission viralliseen työharjoittelijajärjestelmään sovellettavien sääntöjen 2.3 kohdassa kuvattuja kelpoisuusehtoja. Sääntöjen 2.3 kohdan mukaan komissio ei hyväksy hakemuksia henkilöiltä, joille on aikaisemmin myönnetty työharjoittelupaikka yli kuudeksi viikoksi. Kantelija väitti oikeusasiamiehelle osoittamassaan kanteessa, että hänen hakemuksensa hylättiin virheellisesti, sillä hänen työkokemuksensa ei ollut yhtäjaksoista, ajoittui parlamentin täysistuntoihin ja kesti kaikkiaan vain kolme viikkoa. Kantelija väitti lisäksi, ettei sähköinen hakemuslomake anna hänen tilanteessaan oleville hakijoille mahdollisuutta ilmaista, ettei työkokemus ole ollut yhtäjaksoista, ja ettei komissio ole muuttanut lomaketta asianmukaisesti. Kantelija esitti, että komissio oli myös hylännyt hänen pyrkimyksensä uusia hakunsa työharjoitteluun. Hän vaati mahdollisuutta lähettää hakemuksensa harjoittelupaikkaa varten ja sähköisen hakemuslomakkeen muuttamista siten, että siinä voidaan ilmaista, ettei työkokemus ole ollut yhtäjaksoista.

Lausunnossaan komissio selitti kantelijan hakemuksen hylkäämisen perusteeksi, että täysistuntojen valmistelutyön ja seurantatyön on täytynyt edellyttää muutakin kuin pelkkää läsnäoloa istunnoissa. Komissio oli lisäksi saanut tietoonsa, että kantelijalla oli ollut virkatehtävää hoitavan henkilön henkilötodistus, joka oli voimassa kolmen kuukauden ajan. Käsiteltyään uudelleen kantelijan hakemuksen ja erityisesti hänen esimiehenään toimineen parlamentin jäsenen ilmoituksen komissio kuitenkin korosti esittäneensä, että kantelijan hakemus hyväksyttäisiin kelpoisuusehdot täyttäväksi ja että se lähetettäisiin esivalintakomitealle lokakuussa 2007 käynnistyvää harjoittelujaksoa varten.

Sähköisen hakemuslomakkeen muodon osalta komissio selvensi, että hakijoita kehotettiin ilmoittamaan lomakkeessa ainoastaan vähintään kuukauden pituinen olennainen ammatillinen kokemus. Komissio totesi, ettei alle kuukauden mittaista ammatillista kokemusta ollut katsottu hakulomakkeen suunnitteluhetkellä olennaiseksi, minkä vuoksi tiedon ilmoittamista ei ollut vaadittu.

Kantelija vahvisti tyytyväisyytensä komission ratkaisuun asiassa. Oikeusasiamies katsoi asian käsittelyn päättyneen toimielimen ratkaisuun.