• Lodge a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Решение по дело 726/2016/PMC относно заплащането на стажантите от страна на Съвета на Европейския съюз на сума по-ниска от минималната заплата

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Case: 726/2016/PMC
    Opened on 23 May 2016 - Decision on 29 Sep 2016
  • Institution(s) concerned: European Council
  • Field(s) of law: General, financial and institutional matters
  • Types of maladministration alleged – (i) breach of, or (ii) breach of duties relating to: Requests for information [Article 22 ECGAB]
  • Subject matter(s): Dealing with requests for information and access to documents (Transparency),Administration and Staff Regulations

Бивш стажант на Съвета на Европейския съюз е подал жалба, че паричното възнаграждение, изплащано на стажантите от институциите на ЕС, е неподходящо, тъй като е под равнището на минималната заплата и следователно не гарантира приличен жизнен стандарт на стажантите.

Омбудсманът започна проверка по случая. Тя стигна до заключението, че Съветът е обяснил достатъчно подробно начина, по който се определя сумата на паричното възнаграждение на стажантите. Омбудсманът стигна до заключението, че решението да се изплаща парично възнаграждение, равностойно на 25% от заплатата на служител, назначен в степен AD5, стъпка 1, е обосновано. Съветът е взел това решение в рамките на правото на своя преценка, въз основа на административните нужди и на наличния бюджет.

Омбудсманът отбеляза, че Съветът прави разграничение между стаж и трудова заетост. По тази причина стажантът получава определено парично възнаграждение, а не заплата, тъй като правата и задълженията на стажанта са несъпоставими с тези на член на персонала. Омбудсманът счете, че обяснението от страна на Съвета е разумно.

Затова тя приключи случая със становището, че практиката на Съвета не представлява лошо управление.