Искате да подадете жалба срещу
институция или орган на ЕС?

Кратко изложение на решението по случай 717/2017/THH относно обработването от страна на Европейската агенция по отбрана на искане за публичен достъп до документи, отнасящи се до контактите с промишлеността по повод на подготвителното действие във връзка с научните изследвания в областта на отбраната и европейската програма за научни изследвания в областта на отбраната

Случаят се отнася до отказа на Европейската агенция по отбрана (EDA) да предостави публичен достъп до документи, отнасящи се до контактите с отбранителната промишленост във връзка с научните изследвания в областта на отбраната и европейската програма за научни изследвания в областта на отбраната.

По време на проверката на омбудсмана, EDA предостави на жалбоподателя достъп до исканите документи и внесе значителни подобрения в своите процедури и системи за обработване и предоставяне на отговор на исканията за достъп до документи.

Затова омбудсманът констатира, че EDA е разрешила случая, и го приключи.