Искате да подадете жалба срещу
институция или орган на ЕС?

Кратки изложения на приключени случаи

Показване на 1 — 10 от 734 резултатите

Резюме на решението по случай 849/2018/TE относно възстановяването на Европейската комисия на предполагаемо недопустими разходи в размер на 713 380 EUR, произтичащи от договор за намаляване на емисиите от ТЕЦ в Сърбия

Понеделник | 06 август 2018

Делото се отнася до решението на Европейската комисия за възстановяване на 713 380 EUR от изпълнител, който е изпълнил финансиран от ЕС проект за намаляване на емисиите в Сърбия. Комисията твърди, че изпълнителят е използвал трима подизпълнители, без да е получил предварителното ѝ одобрение. Жалбоподателят твърди, че Комисията винаги е знаела за използването на подизпълнителите. Във всеки случай, ...

Резюме на решението по случай 859/2018/TE относно отказ на Европейската служба за борба с измамите да предостави достъп до окончателния доклад от проверката по случая „Stork Nest“

Вторник | 17 юли 2018

Делото се отнася до заявление за достъп до документи, съхранявани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF). Въпросният документ е окончателният доклад от проверка на субсидии от ЕС, получени от земеделски и хотелски комплекс в Чешката република с наименование „Stork Nest“. OLAF е отказала да оповести доклада. За да обоснове своето решение, Службата се позовава на съдебната практика на ЕС,...

Кратко изложение на решението по случай 565/2018/TE относно липсата на отговор от страна на Европейската комисия на две искания за достъп до документи във връзка с оставката на бившия генерален директор на Европейската служба за борба с измамите

Сряда | 30 май 2018

Случаят се отнася до обстоятелството, че Европейската комисия не е разгледала две искания за достъп до документи. След намесата на омбудсмана Комисията идентифицира исканите документи и ги публикува, като редактира единствено личните данни. Поради това омбудсманът счете, че Комисията е разрешила въпроса с този аспект на жалбата. По отношение на липсата на своевременен отговор от страна на Комисият...

Резюме на решението по случай OI/1/2018/AMF относно обработването от страна на Единния съвет за преструктуриране на заявления за достъп до документи от акционерите на испанската банка Banco Popular

Делото се отнася до заявленията, подадени от бивши акционери на испанската банка Banco Popular, за предоставяне на привилегирован достъп до документите, свързани с преструктурирането на банката. Бившите акционери смятат, че са били подвластни на решението на Единния съвет за преструктуриране за започване на преструктуриране на Banco Popular и поради това имат право на по-широк достъп до документи,...

Кратко изложение на решението по случай 454/2018/THH относно решението на Европейската агенция за авиационна безопасност да предостави частичен достъп до доклад за пожарната безопасност на двигател на въздухоплавателно средство

Понеделник | 04 юни 2018

Случаят се отнася до отказа на Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) да предостави пълен публичен достъп до доклад за пожарна безопасност на въздухоплавателно средство. Жалбоподателят изразява опасения, че ЕААБ неправилно е сертифицирала самолета като пожароустойчив и иска пълен публичен достъп до доклада, като твърди, че от пълното оповестяване ще стане ясно дали опасенията му са ...

Резюме на решението по случай 1956/2017/THH относно непредоставянето от страна на Европейския парламент на достъп на жалбоподателя до имената на членовете на Парламента, свързани с две европейски политически партии

Вторник | 13 март 2018

Случаят се отнася до отказа на Европейския парламент да предостави публичен достъп до списъците с членове на Парламента, свързани с две европейски политически партии, за определени финансови години. Предоставените от Европейския парламент документи включват само наименованието на европейската политическа партия, държавата и публичния мандат на съответните лица. Всички имена на членовете на Парламе...

Резюме на решението по случай 108/2018/FOR относно отказ на Европейската комисия да предостави публичен достъп до документи, свързани с процедура за нарушение срещу Испания

Четвъртък | 12 април 2018

Случаят се отнася до отказ на Европейската комисия да предостави достъп до документи, отнасящи се до текуща процедура за нарушение срещу Испания, свързана с Рамковата директива за водите и Директивата за местообитанията на ЕС. Жалбоподателят изтъкна, че оповестяването на документите се налага от по-висш обществен интерес. Омбудсманът констатира, че решението на Комисията отговаря на приложимите пр...

Резюме на решението по случай 124/2018/NF относно отказ на Европейската комисия да предостави публичен достъп до документи, свързани с финансирания от ЕС проект „TETRA“ за автоложни стволови клетки, посяти в трахея, получена чрез тъканно инженерство

Сряда | 14 март 2018

Жалбата се отнася до отказа на Европейската комисия да предостави публичен достъп до документи относно напредъка на финансирания от ЕС проект за клинични изследвания „TETRA“. Целта на проекта „TETRA“ е провеждане на клинично изпитване на иновативен подход за протезиране на трахея. Поисканите документи съдържат информация относно подготвителния етап на клиничното изпитване. Комисията е отказала да ...

Резюме на решението по случай 2216/2017/AMF относно отказ на Европейската комисия да предостави публичен достъп до документи и информация за срещи с членове на Комисията

Вторник | 16 януари 2018

Случаят се отнася до искане за публичен достъп до документи, а именно стенограми или протоколи от срещи между Джордж Сорос и членове на Европейската комисия. Комисията е уведомила жалбоподателя, че не разполага с такива документи. Същевременно тя му е предоставила линкове към интернет страници, където е публикувала информация по въпроса, местата и датите на тези срещи. В жалбата е изразено станови...

Кратко изложение на решение по случай 1769/2017/JAS относно начина, по който Европейската агенция по химикали е разгледала докладвани опасения във връзка с хербицидната съставка глифозат

Четвъртък | 11 януари 2018

Случаят се отнася до кореспонденция между Европейската агенция по химикали (ЕСНА) и жалбоподателя, който е гражданин на Обединеното кралство, по-специално за отговора на агенцията на изразени от него опасения във връзка с оценката на риска за глифозат, активна съставка в хербицидни препарати. Омбудсманът извърши проверка по случая и установи, че по време на оценката ЕСНА е провела обществена консу...