Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Търсене в проверки

Случай
Период между дати
Ключови думи
Или опитайте стари ключови думи (преди 2016 г.)

Показване на 1 — 20 от 115 резултатите

Decision on how the European Commission dealt with complaints that Spain is in breach of EU law concerning fixed-term employment contracts (case 1813/2022/PGP)

Четвъртък | 20 април 2023

The case concerned information provided by the European Commission about the status of two infringement complaints.

The Ombudsman found that the Commission could have provided more comprehensive information about the status of one of the complaints, notably in relation to the ongoing ‘multiple complaints procedure’ covering some of the issues raised in that complaint. However, it dealt with the complaints in a reasonable manner.

The Ombudsman closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Decision on the European Personnel Selection Office’s (EPSO) decision not to allow a candidate in COVID-19 quarantine to reschedule a test (case 2223/2021/ABZ)

Сряда | 18 януари 2023

The case concerned the decision of the European Personnel Selection Office (EPSO) not to allow a candidate, who was placed in COVID-19 quarantine, to reschedule her test in the context of a selection procedure for contract agent staff (CAST Permanent selection procedure).

The Ombudsman found that EPSO provided reasonable explanations as to why it was not able to provide an alternative testing date to the complainant. On that basis, the Ombudsman closed the inquiry with a finding that there was no maladministration by EPSO.

Решение относно начина на оценяване на въздействията върху правата на човека преди предоставянето на подкрепа на африканските държави за развитие на способности за наблюдение от страна на Европейската комисия (случай 1904/2021/MHZ)

Понеделник | 28 ноември 2022

Жалбоподателите, група организации на гражданското общество, изразиха загриженост, че Европейската комисия не е оценила рисковете за правата на човека, преди да предостави подкрепа на африканските държави за развитие на способности за наблюдение, по-специално в контекста на Извънредния доверителен фонд на ЕС за Африка (EUTFA). Жалбоподателите твърдят, че преди да се съгласи да подкрепи проекти с потенциални последици за наблюдението, като биометрични бази данни или технологии за наблюдение на мобилни телефони, Комисията е трябвало да извърши предварителни оценки на риска и въздействието, за да гарантира, че проектите не водят до нарушения на правата на човека (като правото на неприкосновеност на личния живот).

Въз основа на проверката омбудсманът стигна до заключението, че въведените мерки не са достатъчни, за да се гарантира, че въздействието на проектите на EUFTA върху правата на човека е правилно оценено. За да отстрани установените от нея недостатъци, омбудсманът направи предложение за подобрение, за да се гарантира, че за бъдещите проекти по Доверителния фонд на ЕС се извършва предварителна оценка на въздействието върху правата на човека.

Decision on how the Translation Centre for the Bodies of the European Union (CdT) evaluates tenders in procurement procedures for the provision of translation services (case 1841/2021/ABZ)

Сряда | 09 ноември 2022

The case concerned how the Translation Centre for the Bodies of the European Union (CdT) evaluated tenders in two procurement procedures for the provision of translation services. The complainant argued that the CdT was inconsistent in its evaluation, given that it had assessed its tenders differently in the past. It also argued that the CdT had wrongly assessed the complainant’s tenders against two criteria set out in the calls for tenders.

The Ombudsman found that the CdT correctly followed the methodology it put in place for assessing the tenders in the two procedures. She also took the view that there was no indication of a manifest error in how the CdT assessed the complainant’s tenders.

On that basis, the Ombudsman considered that there was no maladministration by the CdT and she closed the case. Nevertheless, the Ombudsman trusts that the CdT will provide more detailed information to tenderers about its assessment in future procedures, as clearer information at an early stage may reduce the risk of complaints such as the one that led to this inquiry.