Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Търсене в проверки

Случай
Период между дати
Ключови думи
Или опитайте стари ключови думи (преди 2016 г.)

Показване на 1 — 20 от 218 резултатите

Decision on how the European Commission handled concerns about a call for tenders for a project to support agriculture and rural development reforms in Ukraine (case 1047/2021/TM)

Вторник | 22 ноември 2022

The case concerned how the European Commission investigated the complainant’s concerns about an alleged conflict of interest. The EU Delegation to Ukraine organised a call for tenders to support policy and institutional reforms in agriculture in Ukraine. The complainant, the head of a consortium that submitted a tender, argued that the successful tenderer had a competitive advantage as its leading expert participated in meetings, where he might have obtained information on the project that was not available to the other bidders. The complainant contended that this was in breach of the principle of equal treatment.

The Ombudsman found that the Commission took the allegations seriously and thoroughly investigated the matter in line with the applicable rules and EU case-law. The Ombudsman therefore closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Decision on how the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust) carried out a selection procedure for the position of legal officer (case 1818/2021/FA)

Петък | 20 май 2022

The case concerned how the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust) carried out a selection procedure for the position of legal officer and assessed the complainant’s application.

The Ombudsman found nothing to suggest a procedural error or a manifest error in how the selection board assessed the complainant’s application and therefore closed the case with a finding of no maladministration.

Решение по случай OI/3/2021/KR относно отношението на Европейската агенция по отбрана (EDA) към кандидатурата на бившия ѝ главен изпълнителен директор за заемане на висши длъжности в Airbus

Вторник | 01 февруари 2022

Случаят се отнася до решението на Европейската агенция по отбрана (EDA) да одобри, при определени условия, две предвидени работни места за бившия си главен изпълнителен директор, а именно като ръководител на публичните дела за Airbus Spain и като стратегически съветник за Airbus Defence and Space.

Омбудсманът установи два случая на лошо управление и направи две препоръки и едно предложение, за да се избегне възникването на подобни проблеми в бъдеще.

Първо, омбудсманът препоръча на EDA в бъдеще да забранява на своите висши служители да заемат длъжности след техния мандат в случите на възникване на явен конфликт на интереси със законните интереси на EDA.

Второ, омбудсманът препоръча на EDA да определи критериите за забрана на такива премествания, за да се предостави яснота на висшите служители. Кандидатите за висши длъжности в EDA трябва да бъдат информирани за тези критерии.

Освен това омбудсманът предложи EDA да гарантира, че конкретният формуляр за лицата, които кандидатстват за разрешение за планирана работа, е изготвен по такъв начин, че (бивши) служители да предоставят съответната информация, за да може EDA да извърши съдържателна оценка от самото начало.

EDA се съгласи по същество да изпълни препоръките относно потенциалната забрана за служителите да заемат определени длъжности и да предостави насоки на персонала относно начина, по който ще прилага такава мярка. Тя посочи, че е започнала да приема мерки за изпълнение на препоръките. В същото време EDA повдигна някои въпроси относно констатациите на омбудсмана, които омбудсманът разгледа в настоящото решение.

Омбудсманът приканва EDA да я информира за всички бъдещи действия, които предприема във връзка с нейните препоръки, по-специално по отношение на критериите на EDA за забрана на планирани работни места, които водят до очевидни конфликти на интереси.

Препоръка във връзка с отношението на Европейската агенция по отбрана (EDA) към кандидатурата на бившия ѝ главен изпълнителен директор за заемане на висши длъжности в Airbus (случай OI/3/2021/KR)

Вторник | 13 юли 2021

Омбудсманът проведе разследване по собствена инициатива във връзка с решението на Европейската агенция по отбрана (EDA) да предостави на своя бивш главен изпълнителен директор възможността да заеме две висши длъжности в Airbus, дружество, което осъществява дейност в областта на авиокосмическата промишленост.

Предмет на разследването на омбудсмана беше също така начина, по който EDA се е подходила към факта, че бившият ѝ главен изпълнителен директор е заел новите длъжности, преди EDA да му разреши това, което представлява нарушение на Правилника за персонала на EDA.

Омбудсманът установи, че условията, наложени от EDA по отношение на бившия главен изпълнителен директор в нейното решение за разрешаване, са недостатъчни спрямо рисковете, и не е било възможно те да бъдат наблюдавани и да бъде наложено изпълнението им. Налице са и недостатъци в начина, по който EDA е извършила оценка на риска от конфликти на интереси.

Вместо това EDA е трябвало да прилага по-строги условия и да забрани на бившия главен изпълнителен директор да заеме длъжността, която е породила най-голям риск от конфликт със законния интерес на EDA. Пропускът на EDA да извърши това представлява лошо управление.

Въз основа на тези констатации омбудсманът отправи две препоръки:

(i) В бъдеще EDA следва да забранява на своите висши служители да заемат длъжности след техния мандат в случите на възникване на явен конфликт на интереси със законните интереси на EDA;

(ii) EDA следва да определи критериите за забрана на такива премествания, за да се предостави яснота на висшите служители. Кандидатите за висши длъжности в EDA трябва да бъдат информирани за критериите, когато кандидатстват.