Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Търсене в проверки

Търсене на текст

Тип документ

Засегната институция

Тип решение

Номер на случай

Език

Период между дати

Ключови думи

Липса на проактивна прозрачност в процеса на вземане на решения в ЕС

Или опитайте стари ключови думи (преди 2016 г.)

Показване на 1 — 20 от 267 резултатите

Решение по случай 640/2019/TE относно прозрачността на процеса на вземане на решения на Съвета на ЕС, водещ до приемането на годишните регламенти за определяне на риболовните квоти

Сряда | 29 април 2020

Жалбата се отнася до прозрачността на процеса на вземане на решения в Съвета на ЕС, водещ до приемането на годишните регламенти за определяне на общия допустим улов (ОДУ) на определени рибни запаси в североизточната част на Атлантическия океан за 2017, 2018 и 2019 г. Жалбата беше подадена от организацията ClientEarth, която развива дейност в областта на екологичното право.

Жалбоподателят изрази загриженост, че Съветът (1) не документира позициите на държавите членки, изразени в „подготвителните органи“ на Съвета, състоящи се от национални държавни служители и посланици, както и в рамките на заседанията на Съвета на министрите, (2) не е предоставил, проактивно и в отговор на съответно искане, своевременен достъп до законодателните документи и (3) поддържа регистър на документите, който е непълен и е неудобен за използване.

Омбудсманът застъпи позицията, че въпросните документи са „законодателни документи“ съгласно определението в правилата на ЕС относно публичния достъп до документи. Освен това документите съдържат „екологична информация“ по смисъла на Регламента относно Конвенцията от Орхус. Достъпът до тези документи следва да е по-широк и по-навременен. Освен това Омбудсманът констатира, че Съветът не е доказал, че предоставянето на достъп до документите ще засегне сериозно, ще забави или ще усложни процеса на вземане на решения.

С оглед на това Омбудсманът препоръча на Съвета да предостави проактивно достъп до документите, свързани с приемането на Регламента за ОДУ, в момента, когато те се предоставят на държавите членки или възможно най-скоро след това.

Съветът отказа да се съобрази с препоръката на Омбудсмана. Това решение е разочароващо. То показва, освен това, че Съветът не разбира напълно критичната връзка между демокрацията и прозрачността на процеса на вземане на решения по въпроси, които имат значително въздействие върху широката общественост. Това е още по-важно, когато вземането на решения се отнася до опазването на околната среда.

Изглежда позицията на Съвета е, че един основополагащ демократичен стандарт, какъвто е законодателната прозрачност, трябва да бъде пожертван в името на постигането на консенсус по политически въпрос, което според Съвета има по-важно значение.

Омбудсманът потвърждава своята констатация за лошо управление и своята препоръка.