Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Търсене в проверки

Случай
Период между дати
Ключови думи
Или опитайте стари ключови думи (преди 2016 г.)

Показване на 1 — 20 от 668 резултатите

Decision on how the European Parliament dealt with a contractual issue with a conference interpreter (joint cases 1643/2022/TM and 2036/2022/TM)

Четвъртък | 04 май 2023

The complainant is a freelance interpreter who raised concerns about how the European Parliament complied with its contractual obligations in relation to the provision of remote interpretation services to the European Parliament during the COVID-19 pandemic.

The Ombudsman took the view that the Parliament had provided reasonable explanations for its position and closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Decision on how the European Commission dealt with complaints that Spain is in breach of EU law concerning fixed-term employment contracts (case 1813/2022/PGP)

Четвъртък | 20 април 2023

The case concerned information provided by the European Commission about the status of two infringement complaints.

The Ombudsman found that the Commission could have provided more comprehensive information about the status of one of the complaints, notably in relation to the ongoing ‘multiple complaints procedure’ covering some of the issues raised in that complaint. However, it dealt with the complaints in a reasonable manner.

The Ombudsman closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Решение по въпроси, свързани с начина, по който Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) комуникира с гражданите във връзка с нейния портал за достъп до документи (съединени случаи 1261/2020 и 1361/2020)

Четвъртък | 15 декември 2022

Случаят се отнася предимно до решението на Frontex да не комуникира повече по електронна поща с лица, които искат публичен достъп до документи. Frontex задължава заявителите да използват нейния портал за онлайн достъп. Това създава проблеми за заявителите, които лесно биха могли да бъдат избегнати, както и за онлайн платформите за прозрачност, създадени от организациите на гражданското общество, за да спомогнат за постигането на целта на ЕС да работи възможно най-открито.

Омбудсманът не успя да намери основания за решението на Frontex. Тя отправи препоръка Frontex да позволи на заявителите да комуникират с нея по електронна поща, без да се прибягва до въпросния портал за достъп до документи. Освен това тя поиска от Frontex да се информира за най-добрите практики, които Европейската комисия е установила в това отношение за новия си портал за публичен достъп, и да приложи тази най-добра практика възможно най-скоро.

Освен това омбудсманът предложи Frontex да отдели ресурсите, необходими за обработване на големия брой искания за достъп, които вероятно ще получава редовно в бъдеще. Тя също така предложи Frontex да изготви подробен наръчник за начина, по който обработва исканията за публичен достъп, и да публикува този наръчник.

Frontex отхвърли препоръката на омбудсмана да се позволи на заявителите да комуникират с нея по електронна поща. Frontex също така не отговори по същество на предложението да се информира и да прилага свързаните с нея най-добри практики на Европейската комисия.

Омбудсманът приключва проверката с констатация за лошо администриране.

Що се отнася до другите предложения на омбудсмана, Frontex заяви, че наскоро е създала допълнителна длъжност на половин работен ден за обработването на заявленията за публичен достъп до документи, и обяви, че ще изготви наръчник, както беше предложено от омбудсмана. По-рано в рамките на проверката Frontex изпълни предложенията на омбудсмана за преразглеждане на декларацията за авторските права и за предоставяне на достъп до документите в нейните обществено достъпни профили в продължение на две години. Тя също така се съгласи да въведе специален електронен адрес за подаване на жалби.