Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Търсене в проверки

Търсене на текст

Тип документ

Засегната институция

Тип решение

Номер на случай

Език

Период между дати

Ключови думи

Други институционални въпроси

Или опитайте стари ключови думи (преди 2016 г.)

Показване на 1 — 20 от 552 резултатите

Решение по случай 652/2020/MIG относно отказа на Европейската комисия да предостави публичен достъп до кореспонденцията с правителството на Обединеното кралство във връзка с определянето на кандидат за член на Комисията

Понеделник | 28 септември 2020

Случаят се отнася до искане за публичен достъп до четири писма, разменени между Европейската комисия и правителството на Обединеното кралство във връзка с невъзможността на Обединеното кралство да определи кандидат за член на Комисията след изборите за Европейски парламент. Комисията отказа достъп с мотива, че е налице текущо производство за установяване на нарушение на задължения срещу Обединеното кралство по този въпрос.

Омбудсманът предложи като решение Комисията да предостави достъп до въпросните документи, като се има предвид променената ситуация, тъй като Обединеното кралство е напуснало ЕС. Комисията прие предложението на омбудсмана и случаят беше приключен с приетото решение.