Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Търсене в проверки

Търсене на текст

Тип документ

Засегната институция

Тип решение

Номер на случай

Език

Период между дати

Ключови думи

Търговия

Или опитайте стари ключови думи (преди 2016 г.)

Показване на 1 — 20 от 57 резултатите

Решение по случай 1991/2019/KR относно действието на Европейската комисия по отношение на оценката на устойчивостта за газови проекти от актуалния списък на Проекти от общ интерес

Вторник | 17 ноември 2020

Делото се отнася до включването на газови проекти в списъка на Проекти от общ интерес (PCIs/ПОИ) на ЕС за 2019 г. Това са трансгранични проекти в областта на енергийната инфраструктура, които следва да подпомогнат постигането на целите на политиката на ЕС в областта на енергетиката и климата. Жалбоподателят е обезпокоен, че устойчивостта на газовите проекти в този списък на PCIs/ПОИ не е оценена задоволително, както се изисква.

Комисията вече е признала, че оценката на устойчивостта на кандидатстващите газови проекти не е оптимална поради липса на данни и несъответстващи методологии. В хода на проверката Комисията информира омбудсмана, че актуализира критерия, използван за оценка на устойчивостта на проектите, които са кандидати за включване в следващия списък на PCIs/ПОИ, който ще изготви през 2021 г.

Освен всичко друго, при тази актуализация се очаква да се вземе предвид баланса на CO2 и метана, както и въздействията върху ефективността при оценката на проектите. Очаква се показателят да отразява очакваното въздействие на инфраструктурата върху общия интензитет на парниковите газове при производството на енергия в дадена държава — членка на ЕС, и емисиите, свързани с функционирането на самата инфраструктура.

Омбудсманът е удовлетворен от факта, че Комисията ще гарантира, че тази актуализация е налице, преди да се вземе решението за следващия списък на PCIs/ПОИ. Предвижда се датата на приемане за следващия списък на PCIs/ПОИ да е през последното тримесечие на 2021 г.

Предвид целите на ЕС по отношение на изменението на климата и устойчивостта е жалко, че газовите проекти са включени в предишни списъци на PCIs/ПОИ, без да се оцени правилно тяхната устойчивост. Това означава, че не е било възможно да се класифицират, за да се определят най-устойчивите газови проекти. Комисията обаче предприема необходимите действия, в резултат на което на този етап липсват основания за по-нататъшни проверки от страна на омбудсмана.

Решение по дело 924/2020/TE относно начина, по който Европейската комисия е разгледала искане за спиране на антидъмпингово разследване по време на кризата с COVID-19

Вторник | 20 октомври 2020

Жалбата се отнася до отказа на Европейската комисия да спре антидъмпингово разследване на вноса на китайски алуминиеви продукти или, като алтернатива, да предостави на италиански вносител повече време, за да изпълни исканията за информация, отправени до него от Комисията.

Омбудсманът отбеляза, че Комисията вече е удължила сроковете, за да вземе предвид проблемите, породени от кризата с COVID-19. Допълнителното удължаване на сроковете е можело да намали възможностите на Комисията да изпълни задълженията си за приключване на антидъмпинговото разследване в рамките на законовите срокове, които са задължителни за нея. Поради това Омбудсманът установи, че Комисията е действала разумно и приключи случая с констатация за липса на лошо управление.

Decision in case 231/2019/TE on the European Commission's refusal to give access to the initial version of an anti-dumping complaint

Вторник | 14 юли 2020

The case concerned the European Commission's refusal to give a Russian chemicals exporter a copy of an initial version of a complaint alleging that it and other companies were involved in illegal ‘dumping’ of mixtures of urea and ammonium nitrate into the EU. The Commission had given the complainant a copy of a consolidated non-confidential version of the complaint. However, the complainant argued that the refusal to give it a copy of the initial non-consolidated version of the complaint infringed its rights of defence.

The Ombudsman inquired into the issue and found that there was no breach of the complainant’s rights of defence. She also noted that, consistent with the Basic Anti-dumping Regulation, the complainant had been given access to a complete version of the complaint, containing all the information in the initial complaint, along with the information subsequently gathered by the Commission up until the moment the Commission initiated its investigation. There was therefore no maladministration by the Commission.

The Ombudsman notes that the present case has generated a degree of mistrust between the Commission and the complainant. As the entire content of the initial version of the complaint was also contained in the version provided to the complainant, releasing the initial version of the complaint could not have resulted in any confidential information being released. The Commission would thus not have infringed any rules by disclosing the initial version of the complaint to the complainant when requested. Such a simple step would have avoided a drawn-out and unnecessary dispute. The Ombudsman invites the Commission to consider disclosing such material in future, similar cases.