Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Търсене в проверки

Случай
Период между дати
Ключови думи
Или опитайте стари ключови думи (преди 2016 г.)

Показване на 1 — 20 от 94 резултатите

Decision on how the European Commission handled an infringement complaint concerning Danish rules on temporary use of cars from other Member States (case 1245/2020/PB)

Вторник | 21 февруари 2023

The complainant in this case contended that the European Commission had not fully examined an infringement complaint concerning Danish rules on temporary use of cars from other EU Member States. The complainant suspected that the Danish rules in this area are to some extent intended to minimise the temporary use of cars registered in other Member States, with a view to increasing revenues from the registration of imported cars.

The Ombudsman found that the issue raised by the complainant warranted further attention, and that certain specific points had not been fully addressed by the Commission. She therefore proposed as a solution that the Commission register and examine the infringement complaint anew. The Commission accepted her proposal and the Ombudsman therefore closed the inquiry.

Решение относно отказа на Съвета на ЕС да предостави публичен достъп до документи, свързани със законодателно предложение за данъчно облагане на цифрови услуги (случай 1703/2021/AMF)

Понеделник | 30 май 2022

Жалбоподателят е поискал публичен достъп до документи относно текущите преговори на Съвета по законодателното предложение относно данъчното облагане на цифровите услуги. Съветът е определил 53 документа като попадащи в обхвата на искането на жалбоподателя. Той е предоставил пълен достъп до 24 документа, отказал е достъп до 10 документа в тяхната цялост и е предоставил частичен достъп до останалите. Съветът изтъкна, че отказът за оповестяване на тези документи е обоснован от необходимостта да се защитят международните отношения, финансовата, паричната и икономическата политика на ЕС или на държавите членки, както и от собствения му процес на вземане на решения.

Жалбоподателят не е удовлетворен от решението на Съвета да откаже достъп до 10 документа в тяхната цялост и се обръща към омбудсмана.

След проверка на документите и след допълнителните обяснения, предоставени от Съвета в отговор на нейните въпроси, омбудсманът счита, че решението на Съвета да откаже публичен достъп до документите по това време е било обосновано. Омбудсманът обаче приветства решението на Съвета, взето в хода на нейната проверка, да предостави публичен достъп до пет от десетте поискани документа.

С оглед на горното омбудсманът приключи проверката.