Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Търсене в проверки

Случай
Период между дати
Ключови думи
Или опитайте стари ключови думи (преди 2016 г.)

Показване на 1 — 20 от 90 резултатите

Decision on how the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) dealt with a request for data concerning the resources deployed in two joint operations (case 1087/2022/SF)

Понеделник | 27 март 2023

The complainant sought access to detailed information on two of the European Border and Coast Guard Agency’s (Frontex) joint operations that it carried out in Greece and in Spain. In particular, the complainant asked for the number of Greek and Spanish co-financed assets and for a detailed breakdown per month and per profile of the assets and officers deployed.

Frontex refused to provide the requested detailed information arguing that it was sensitive operational information and that its disclosure could jeopardise Frontex’s future operational activities.

The complainant considered that this was a generic justification that Frontex often uses to refuse access to information and to documents. She further argued that the Commission had already disclosed some of the information requested.

The Ombudsman asked Frontex to set out, in line with the EU legislation on access to documents, why it considered that it could not disclose the requested data. The Ombudsman inquiry team also met with representatives of Frontex to receive more detailed explanations on how disclosure of the requested information could hamper Frontex’s ongoing and future operations.

Frontex argued that such a detailed breakdown of the assets and human resources deployed would allow criminal networks to draw a comprehensive picture on the strengths and/or weaknesses of Frontex’s deployments. As operational areas change only marginally, this type of information would enable such criminal networks to draw conclusions on Frontex’s operational focus in current and future operations.

The Ombudsman found that Frontex’s explanations were reasonable and supported by EU case-law. She thus closed the inquiry finding no maladministration.

Решение по случай OI/4/2021/MHZ относно начина, по който Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) спазва задълженията си в областта на основните права и гарантира отчетност във връзка с разширените си отговорности

Понеделник | 18 юли 2022

Тази проверка по собствена инициатива оцени как Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) спазва своите основни права и задължения за прозрачност съгласно Регламент 2019/1896 („Регламента за Frontex“), с който се разширява мандатът на Frontex.

Проучването разгледа начина, по който Frontex гарантира прозрачността на своите „оперативни планове“, в които се определят параметрите на нейните операции, и как взима решения за спиране, прекратяване или отказ за започване на дейност поради опасения, свързани с основните права. Проучването оцени също така наблюдението на спазването на основните права при принудителното връщане и насоките на Frontex за процеса на скрининг на лица без документи, които преминават или се опитват да преминат незаконно външна граница на ЕС.

Въз основа на проверката омбудсманът отправи редица предложения към Frontex с цел подобряване на нейната отчетност. Омбудсманът насърчава Frontex да бъде проактивно прозрачна по отношение на оперативните планове и анализа на основните права, въз основа на които нейният изпълнителен директор взема решения за започване, спиране или прекратяване на операции. Тя предлага Frontex да издаде конкретни инструкции за „екипи за скрининг“, които провеждат интервюта с бежанци. Омбудсманът също така насърчава Frontex да подобри мониторинга на принудителните връщания, при които придружителите на завърналите се лица са служители на Frontex, и да гарантира по-добро докладване на операциите по наблюдение.