Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Търсене в проверки

Случай
Период между дати
Ключови думи
Или опитайте стари ключови думи (преди 2016 г.)

Показване на 1 — 20 от 582 резултатите

Decision on how the European Commission ensures that the eligibility criteria for participating in EU election observation missions are non-discriminatory and transparent (case 1420/2023/ABZ)

Вторник | 04 април 2023

The case concerned the eligibility criteria applied in the EU Election Observation Missions Roster (EOM Roster), an electronic system of candidates for observers and core team members participating in EU election observation missions. Observer positions are open to EU citizens and the nationals of Canada, Switzerland and Norway, based on arrangements with these countries. Core team positions are open to EU citizens only.

The complaint concerned changes in the EOM Roster introduced in January 2022, which affected candidates holding dual nationality. Following this change, candidates could change their declared nationality only once per year. Due to this timeframe, the complainant could not change his previously declared Swiss nationality to Polish, which he also held. This meant he could not apply for a core team position. He considered the new rules discriminatory and non-transparent.

In response to the Ombudsman’s inquiry, the Commission admitted having not fully considered the impact of the new rules on the specific situation of candidates holding dual EU and non-EU nationality who wish to apply for core team positions. It committed to adjusting the rules and improving transparency around the rules. Following this, the complainant was able to apply for a core team position based on his Polish nationality.

The Ombudsman therefore closed the inquiry by considering that the Commission has settled the complaint.

Recommendation on the European Data Protection Board’s refusal to give public access to the preparatory documents for its guidelines on international data transfers, its statement on such transfers and a related reply to a Member of the European Parliament (Case 201/2022/JK)

Сряда | 29 март 2023

The case concerned a refusal by the European Data Protection Board (EDPB) to give public access to preparatory documents regarding its guidelines on international transfers provided for under the General Data Protection Regulation (GDPR), as well as preparatory documents regarding its statement on such transfers and a related reply to a Member of the European Parliament. The complainant considered that the EDPB had applied the exception concerning protection of the decision making process too widely and had failed to take account of the public interest in disclosure.

Following an inspection of the documents by her inquiry team, the Ombudsman was not convinced by the reasons put forward by the EDPB to refuse access. She thus proposed that the EDPB reassess the request and reconsider its decision to deny access to those documents falling within the scope of the complaint.

The EDPB did not follow this solution proposal and sought to rely on a further exception concerning the protection of international relations. The Ombudsman took the view that how the EDPB handled the access request constitutes maladministration. She thus made a recommendation based on the solution proposal, namely that the EDPB reassess the request and reconsider its decision to deny access.

Препоръка относно отказа на Европейския комитет по защита на данните да предостави публичен достъп до подготвителните документи във връзка с изявлението му относно международните споразумения (съединени случаи 509/2022/JK и 1698/2022/FA)

Сряда | 29 март 2023

Случаят се отнася до отказа на Европейския комитет по защита на данните (ЕКЗД) да предостави публичен достъп до подготвителни документи във връзка с изявлението си относно международни споразумения, включително предаване на лични данни на трети държави или международни организации. Жалбоподателят не е съгласен с позицията на ЕКЗД, че оповестяването на документите ще подкопае процеса на вземане на решения, и твърди, че независимо от това има по-висш обществен интерес от оповестяването на документите.

След проверка на документите от страна на нейния екип за проверка, омбудсманът не е убедена от причините, изложени от ЕКЗД като отказ на достъп. Поради това тя предложи ЕКЗД да преразгледа искането и да преразгледа решението си за отказ на достъп до документите, попадащи в обхвата на жалбата.

ЕКЗД не се съобрази с това предложение за решение и се опита да разчита на друго изключение от публичния достъп, което се отнася до защитата на международните отношения. Тъй като омбудсманът счита, че обработването от ЕКЗД на искането за достъп на жалбоподателя представлява случай на лошо управление, тя отправя съответна препоръка.

Решение дали Европейската комисия събира достатъчно информация, за да наблюдава прилагането от страна на Ирландия на Общия регламент на ЕС относно защитата на данните (ОРЗД) (случай 97/2022/PB)

Понеделник | 19 декември 2022

Ирландия има специална роля в прилагането на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), тъй като в нея се намират повечето „големи технологични“ дружества в Европейския съюз. Надзорните органи на други държави членки често зависят от работата на ирландската комисия за защита на данните що се отнася до цялостното разглеждане на въпросите, свързани с личните данни, които засягат гражданите на собствената им държава.

Поради това е особено важно Европейската комисия да се информира по подходящ начин за това дали ОРЗД се прилага правилно в Ирландия по отношение на „големите технологични дружества“.

Редица публични органи и организации на гражданското общество, включително жалбоподателят, докладваха, че прилагането на ОРЗД в Ирландия е неправилно.

Омбудсманът започна проверка, за да провери дали Европейската комисия събира достатъчно информация, за да наблюдава прилагането на ОРЗД от страна на Ирландия.

Разследването на омбудсмана разкри практика на Европейската комисия да разглежда редовен преглед на случаи, извършван от ирландската комисия за защита на данните във връзка с разглеждането от нейна страна на случаи, свързани с „големи технологични дружества“. Омбудсманът заключи, че тази практика е подходяща и в съответствие с доброто администриране. Тя обаче счете, че могат да бъдат направени редица технически подобрения и направи предложения в този смисъл.