Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Търсене в проверки

Случай
Период между дати
Ключови думи
Или опитайте стари ключови думи (преди 2016 г.)

Показване на 1 — 20 от 126 резултатите

Decision on how the European Investment Bank (EIB) handled the move of a former Vice-President to an energy utility company that had received EIB loans (1016/2021/KR)

Сряда | 27 юли 2022

The case concerned the decision of the European Investment Bank to approve a request made by a former vice-president and member of its Management Committee (MC) (the ‘former VP’) to become a non-executive board member of a Spanish energy utility company, which received loans from the EIB.

The complainants, two Members of the European Parliament, raised concerns that the move gave rise to the risk of conflicts of interest. The EIB argued that the former VP had not been involved in the negotiation and implementation of the financing agreements between the EIB and the company.

The Ombudsman found that, in approving the move, the EIB did not properly manage the risk of conflicts of interest to which the former VP’s request arguably gave rise. However, given the EIB has, in the meantime, made improvements to the relevant ethics rules to address these matters, the Ombudsman determined that no further inquiries were justified.

Nonetheless, the Ombudsman made suggestions for improvement with a view to strengthening how the EIB assesses ‘revolving door’ moves by members of its MC to the private sector, and how it ensures compliance where its Ethics and Compliance Committee authorises a move but applies conditions on the individual and their activities.

Решение относно ролята на Европейската комисия при оценката на устойчивостта на газовите проекти в списъка на „проекти от регионално значение“ на „Енергийната общност“ (327/2021/KR)

Петък | 15 юли 2022

Жалбоподателят (организация на гражданското общество) изразява загриженост относно оценката на устойчивостта на газовите проекти в Енергийната общност — международна организация за сътрудничество в областта на енергетиката между ЕС и държавите от Западните Балкани и Черноморския регион. Такива проекти могат да се възползват от рационализирани процедури за издаване на разрешения и трябва да отговарят на критериите, определени в Регламента на ЕС за трансевропейските енергийни мрежи (TEN-E), както се прилага и от Енергийната общност.

Енергийната общност не е орган на ЕС и следователно е извън правомощията на омбудсмана. Въпреки това, тъй като Европейската комисия представлява ЕС в Енергийната общност, омбудсманът иска от Комисията да обясни как гарантира, че устойчивостта на газовите проекти се оценява правилно, както и ролята ѝ в процеса.

В контекста на това разследване Комисията предоставя също актуална информация за усилията си за подобряване на начина, по който се оценява устойчивостта на проектите от общ интерес на ЕС в областта на природния газ (ПОИ), които са предмет на предишна проверка на омбудсмана.

Омбудсманът приема обясненията на Комисията за задоволителни и приключва случая с констатация за липса на лошо управление.