• Подаване на жалба
  • Запитване за информация
60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Омбудсман: етика и поведение

Омбудсман: етика и поведение

Емили О’Райли прие Кодекс за поведение за Омбудсмана на 5 февруари 2015 г. Тази инициатива показва нейния ангажимент за прозрачност и етично поведение. Тя също така отразява силното ѝ убеждение, че европейските институции могат да си възвърнат доверието на гражданите само чрез осигуряване на лесна за ползване от гражданите и прозрачна услуга при условия на отчетност, която отговаря на най-високите етични стандарти.

В стратегията на Омбудсмана, така както е представена в „С поглед към 2019 г.“, ние се ангажираме да прилагаме на практика собствените си препоръки и изцяло да зачитаме, наред с другото, принципите за лоялност и отчетност във всички наши дейности. Материалите в раздела „Етика и поведение“ на уебсайта на Омбудсмана имат за цел изпълнението на този ангажимент.

Освен Кодекса за поведение и Декларацията за интереси на Омбудсмана този раздел включва информация за разходите, свързани с мисии, и представителните разходи. Тази информация, разглеждана в съчетание с информацията, публикувана на другите уеб страници на сайта на Омбудсмана, дава ясна представа за поведението и използването на ресурсите от страна на Омбудсмана.

Прочетете още...

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007