• Подаване на жалба
  • Запитване за информация
60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Подбор

Европейският парламент има задължението да избере Европейския омбудсман. Правилникът за дейността на Европейския парламент урежда в подробности процедурата по подбора.

Подробна информация относно избора на Европейския омбудсман може да намерите на уебсайта на Парламента на адрес: