• Подаване на жалба
  • Запитване за информация
60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Публикации

Налични езици :  en
Налични езици :  es.de.en.fr.it
Налични езици :  de.en.fr
Practical recommendations for public officials’ interaction with interest representatives
Понеделник, 2017, Май 22
Emily O'Reilly
Преглеждане на HTML версията на тази публикация
Налични езици :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Налични езици :  en
Налични езици :  es.de.en.fr.it
Налични езици :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Проблеми с ЕС? Кой може да Ви помогне?
Вторник, 2016, Март 8
Emily O'Reilly
Преглеждане на HTML версията на тази публикация
Налични езици :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv.mk.tr.me.sr.is.sq
Европейски кодекс за добри практики на администрацията
Четвъртък, 2016, Февруари 25
Emily O'Reilly
Преглеждане на HTML версията на тази публикация
Налични езици :  es.de.en.fr.it.lt.nl.pl.pt.ro
Налични езици :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Добра администрация на практика: Решенията на Европейския омбудсман през 2013 г.
Понеделник, 2014, Септември 15
Emily O'Reilly
Преглеждане на HTML версията на тази публикация
Налични езици :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Налични езици :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Налични езици :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Годишен отчет 2006 Изпълнително резюме и статистика
Четвъртък, 2007, Февруари 22
P. Nikiforos Diamandouros
Преглеждане на HTML версията на тази публикация
Налични езици :  es.da.de.el.en.fr.it.nl.pt.fi.sv