• Подаване на жалба
  • Запитване за информация
60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Инфографики от 2017

Съобразяване с предложенията на Европейския омбудсман през 2015 г.
Продължителност на проверките по случаи, приключени от Европейския омбудсман през 2016 г.
Резултати от проверките, приключени от Европейския омбудсман през 2016 г.
Изменение на броя на проверките, извършени от Европейския омбудсман
Проверки, приключени през 2016 г. от Европейския омбудсман с констатация за лошо управление
Действия, предприети от Европейския омбудсман във връзка с жалби, получени през 2016 г.
Предмет на проверките, приключени от Европейския омбудсман през 2016 г.
Проверките, извършени от Европейския омбудсман през 2016 г., се отнасяха до следните институции
Брой на жалбите За периода 2003-2016 г.
Национален произход на регистрираните жалби и предприетите проверки от Европейския омбудсман през 2016 г.
Стратегически дейности през 2016 г.
Консултации, жалби и проверки през 2016 г.
Жалби, прехвърлени към други институции и органи; жалбоподатели, посъветвани от Европейския омбудсман през 2016 г. да се обърнат към други институции или органи
Брой на медийни публикации, в които се споменава работата на омбудсмана
The European Ombudsman and you - How it works