Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Емили О'Райли започва своя мандат като Европейски омбудсман

След избора на Европейския парламент през юли, Емили О'Райли напуска поста Омбудсман на Ирландия и започва работа като Европейски омбудсман от 1 октомври 2013 г. Тя поема длъжността от оттеглилия се П. Никифорос Диамандурос, който заемаше поста Европейски омбудсман повече от десет години.

В коментар за новата си роля, О'Райли заяви: „Европа е изправена не само пред икономическа криза но и пред криза на политическата легитимност. Нарастват негативността и разделението в Европа, доверието на гражданите в Европейските институции намалява и мнозина смятат, че гласът им не се чува. Това прави 2014 решаваща година за Европа и за бъдещето на Европейския Съюз. Една от активните ми роли в качеството на омбудсман е да формулирам проблемите на гражданите и да допринасям за преодоляването на голямата пропаст между тях и Европейските институции.

Двайсет години след създаването на институцията на Европейския омбудсман, по силата на Договора от Маастрихт, е време да преосмислим фокусът й с цел засилване на нейното въздействие и видимост. Всички европейски граждани и жители на ЕС трябва да се възползват от ефективна администрация, фокусирана върху обслужването на техните нужди. На основата на постиженията на моя предшественик аз ще работя за една по-прозрачна и ефективна европейска администрация. Заедно с професионалния екип от отдадените служители аз ще внеса нова енергия и ефективност в работата на службата на омбудсмана.

Освен това имам намерение да си сътруднича с Европейския парламент и активно да ангажирам Комисията и други европейски институции в защита на правата и интересите на гражданите.“

Работата на Европейския омбудсман

Всяка година Европейският омбудсман получава около 2 500 жалби от граждани, фирми, неправителствени организации (НПО), университети, общини и други лица. Всяка година омбудсманът започва повече от 450 проверки. Повечето от тях се основават на оплаквания от липса на прозрачност в работата на Европейските институции и на откази да се предостави достъп до документи или до информация. Друга част от случаите са относно проблеми с Европейските програми или проекти, дискриминация, конфликт на интереси в администрацията на ЕС.

Повече информация за новия омбудсман е достъпна на: http://www.ombudsman.europa.eu/resources/otherdocument.faces/bg/50735/html.bookmark

Най-нови съобщения за пресата


Четвъртък | 10 юни 2021Прес съобщение

New statute: Ombudsman welcomes legal strengthening of her Office


За запитвания от пресата

За допълнителна информация относно дейността на Омбудсмана с медиите, моля, свържете се с: г-жа Gundi Gadesmann, Началник-отдел "Медии и външни отношения", тел. +32 2 284 26 09.