Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Непредоставяне на отговор от страна на Frontex по жалба съгласно член 90 от Правилника за длъжностните лица и във връзка с твърдения за нередности в процедура за подбор на договорно наети служители

Непредоставяне на отговор от страна на Frontex по жалба съгласно член 90 от Правилника за длъжностните лица и във връзка с твърдения за нередности в процедура за подбор на договорно наети служители.