Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Как Европейската инвестиционна банка оповестява информация за околната среда във връзка с финансирани от нея проекти, които се изпълняват от посредници

Způsob, jakým Evropská investiční banka zveřejňuje informace o životním prostředí v souvislosti s jí financovanými projekty realizovanými zprostředkovateli.