Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Екипът на Омбудсмана

Омбудсманът разполага с добре квалифициран многоезичен персонал, за да гарантира, че институцията може компетентно да разглежда подадените жалби на всичките 24 официални езика на ЕС, както и да повиши осведомеността за това как тя може да помогне на хората и организациите. Търсете нашите служители по области или проверете в организационната схема (органиграма) на нашата служба.

Европейски омбудсман

Kабинет на Европейския омбудсман

Екипът на кабинета се отчита пряко пред Омбудсмана и работи въз основа на преките ѝ указания. Кабинетът съветва и подпомага Омбудсмана с цел да допринесе за реализацията на нейната визия, стратегия и цели.
Всички членове на кабинета при необходимост придружават Омбудсмана по време на служебни пътувания и участват в подготовката на речи, презентации или доклади.
 • AidanO'Sullivan
  Началник на кабинета на Европейския омбудсман
  Носи цялостна отговорност за стратегията на Омбудсмана, междуинституционалните отношения, включително Европейския парламент, и ръководството на кабинета. Работи съвместно с генералния секретариат за гарантиране на прилагането на стратегията. Съветва Омбудсмана относно комуникацията и информационните дейности.
 • SilviaBartolucci
  Асистент по въпросите на политиката
  Отговаря за рутинните връзки с Европейския парламент, включително Комисията по петициите. Съдейства за изпълнението на стратегията на Европейския омбудсман, включително подготовка на брифингите на Европейския омбудсман.
 • FrederikHafen
  Съветник по политиката
  Съветва омбудсмана относно развитието на политиките, външната стратегия и отношенията с Европейския парламент. Отговаря за координирането на брифинги и речи относно политиките.
 • MeganKillian
  Личен асистент на Омбудсмана
  Отговаря за организирането на дневния ред, командировките и заседанията на Омбудсмана; обработва входящата кореспонденция на Омбудсмана, управлява цифровия архив на кабинета. Отговаря за ad hoc административни задачи, които могат да му/ѝ бъдат възложени.

Генерален секретариат

Генералният секретариат отговаря за общото управление на службата и за осигуряване на общото координиране и изпълнение на стратегията на омбудсмана.
 • CesiraD'Aniello
  Генерален секретар
 • ChristopheBauer
  Асистент - Процеси на управление на случаите
 • CarolineMoen
  Асистент на генералния секретар
 • MurielleRichardson
  Администратор

Дирекция „Проверки“

Дирекция „Проверки“, която включва един отдел за разглеждане на случаи (по-долу), отговаря за основните дейности на службата, а именно провеждане на проверки при възможни случаи на лошо управление от страна на институциите, органите и агенциите на ЕС и насърчаване на добри административни практики.
 • RositaHickey
  Директор на дирекция „Проверки“
 • MartaHirsch-Ziembińska
  Главен съветник по спазване на Хартата
 • FergalÓ Regan
  Главен правен експерт
 • PeterDyrberg
  Специалист по проверки и процедури
 • TanjaEhnert
  Отговорен служител
 • MichaelaGehring
  Отговорен служител
 • DorienLaermans
  Отговорен служител
 • AngelaMarcos Figueruelo
  Юридически съветник
 • OanaMarin
  Служител по проверки
 • ErikaMurányi
  Административен асистент
 • KoenRoovers
  Отговорен служител
 • MarkusSpoerer
  Служител по проверки
 • ValentinaStoeva
  Служител по проверки
 • LeticiaDiez Sanchez
  Стажант в отдел „Проверки“ (м)
 • MihaiIoachimescu-Voinea
  Стажант в отдел „Проверки“ (м)
 • GabrielSchmidlechner
  Стажант в отдел „Проверки“ (м)
 • Anna BarbaraZejc
  Стажант в отдел „Проверки“ (м)

Отдел „Разглеждане на случаи“

 • TinaNilsson
  Ръководител на отдел „Разглеждане на случаи“
 • VieriBiondi
  Служител по проверки
 • PeterBonnor
  Главен юрисконсулт
 • SilviaFuller
  Служител по проверки
 • NicholasHernanz
  Отговорен служител
 • Diesmerde Jonge
  Отговорен служител
 • PatriciaLópez Martín
  Юридически съветник
 • JeanLusweti
  Асистент по обработка на случаи
 • TerezaMandjukova
  Отговорен служител
 • LauraMassocchi
  Отговорен служител
 • MariaMoustakali
  Отговорен служител
 • JosefNejedlý
  Юридически съветник
 • EijaSalonen
  Юридически съветник
 • KonstantinosTsaklidis
  Отговорен служител
 • CatherineVaudé
  Административен асистент
 • FrancescaAbbo
  Стажант в отдел „Проверки“ (м)
 • ShariHinds
  Стажант в отдел „Проверки“ (м)

Отдел „Комуникация“

Отдел „Комуникация“ отговаря за информирането на широката общественост, основните целеви аудитории и други заинтересовани страни относно проверките и стратегическата работа на Омбудсмана и участието ѝ в съответните дебати и политически процеси в ЕС.
Отделът отговаря за цялостната стратегическа комуникационна дейност, например за координацията на работата на Европейската мрежа на омбудсманите.
 • GundiGadesmann
  Началник на отдел „Комуникация“
 • HelenaBuhl
  Асистент по комуникация
 • SylvieDebout
  Асистент публикации
 • HonorMahony
  Служител, отговарящ за социалните медии и връзките с обществеността
 • CarolinaMarín Vargas
  Асистент по комуникация
 • RichardMore O'Ferrall
  Координатор на комуникационната стратегия
 • EnricoPortelli
  Ръководител на екип, Цифрова комуникация
 • MarinaRamazanova
  Асистент по комуникация
 • ChristelleTherouse
  Асистент по комуникация
 • RaülJiménez Icart
  Стажант

Секция „Персонал, администрация и бюджет“

Отдел „Персонал, администрация и бюджет“ отговаря за въпроси, свързани с човешките ресурси и благосъстоянието на персонала; непрекъснатостта на дейността и безопасността; бюджета и финансите; сградите, оборудването и логистичната подкрепа на институцията; управлението и архивирането на документи; информационните и комуникационни технологии (ИКТ), както и цялата оперативна подкрепа при разглеждането на случаи.
 • AlessandroDel Bon
  Началник на секция „Персонал, администрация и бюджет“
 • SéverineBeyer
  Асистент по управление на документи
 • Bruno AlexandreBismarque-Alcântara
  Административен асистент
 • EvelyneCoudière
  Административен асистент
 • AnaGaspar
  Асистент по управление на документи
 • IngaJasmontaitė
  Административен асистент
 • OualibaMakhloufia
  Cлужител по управление на документите — свобода на информацията
 • MichaelWeiskorn
  Асистент по управление на документи — свобода на информацията
 • CarolineZinck
  Асистент по управление на документи

Секция „Бюджет“

 • VéroniqueVandaele
  Ръководител на секция „Бюджет“
 • CindyGiannakis
  Секретарска помощ за началника на отдела — служител, отговарящ за финансовото подпомагане
 • ZygmuntHrehorowicz
  Финансов асистент
 • EmeseSzentes
  Финансов асистент

Секция „Човешки ресурси“

 • ZinaAssimakopoulou
  Ръководител на секция „Човешки ресурси“
 • RachelDoell
  Асистент по човешки ресурси
 • HenriFinckbohner
  шофьор - административна подкрепа
 • GiovannaFragapane
  Координатор на обученията
 • MarjorieFuchs
  Администратор
 • IsgouhiKrikorian
  Асистент по човешки ресурси
 • StéphanieMaraj
  Асистент по човешки ресурси
 • FrancescaPavesi
  Администратор
 • GabrielleSheridan
  Асистент по човешки ресурси
 • FéliciaVoltzenlogel
  Асистент по човешки ресурси

Сектор „Информационни и комуникационни технологии“

 • Marc KamranAmir-Tahmasseb
  Началник на сектор „Информационни и комуникационни технологии“
 • KevinCrespo
  Информационна и технологична подкрепа
 • MassimoEzzy
  Служител по въпросите на ИТ — проектант на системи
 • GaëlLambert
  Служител по въпросите на ИТ — LSA

Длъжностно лице за защита на личните данни

 • FrancescaPavesi
  Длъжностно лице за защита на личните данни
 • NicholasHernanz
  Заместник длъжностно лице за защита на данните

Cлужител по въпросите на прозрачността

 • TerezaMandjukova
  Cлужител по въпросите на прозрачността
 • EijaSalonen
  Заместник-служител по въпросите на прозрачността