Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Набиране на служители

Процедура

Свободните места за постоянните длъжности в секретариата на Европейския омбудсман се заемат чрез вътрешно преназначаване или повишение, преназначаване или командироване на длъжностни лица от други институции или органи на Европейския съюз или назначаване от списък с одобрени кандидати, съставен вследствие на конкурси, организирани от Европейска служба за подбор на персонал (EPSO) или от институция или орган на ЕС.

Свободните места за временни позиции се обявяват в рамките на организацията с цел насърчаване на кариерното развитие на настоящите служители, а също и на уебсайта на Европейския омбудсман. Освен това омбудсманът обикновено уведомява останалите институции на ЕС за такива свободни длъжности. По отношение на професионални профили, от които Службата се нуждае по-редовно, Омбудсманът може да публикува безсрочни обяви за свободни длъжности с цел определяне на списък от кандидати, които могат да бъдат канени за участие в тестове и интервюта, когато е необходимо.

Кандидати, които са издържали успешно една или повече процедури по подбор, и които проявяват особен интерес да работят в службата на Европейския омбудсман, се насърчават да се свържат с отдел „Персонал, администрация и бюджет“ на Омбудсмана.

Обяви за свободни длъжности

Понастоящем актуални са следните обяви за свободни длъжности:

Inquiries Officer in the Office of the European Ombudsman OMB/6/2022 - Temporary agent - AD5 Call for expression of interest  for immediate recruitment & drawing-up a reserve list

The inquiries officer in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of English. The documents concerning the call for expression of interest are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Dear candidates,

We would like to inform you that by 20 December 2022 all applicants should have been informed by e-mail about the status of their application.  

On 28 February 2023, candidates having submitted a case study were informed about the outcome of the selection committee's assessment.

 •  
  Deadline for applications
  12 September 2022
 •  
  Admissibility & eligibility check
  September & October 2022
 •  
  Comparative assessment of applications (assessment of qualifications, experience & motivation)
  November & December 2022
 •  
  Case study analysis (written test)
  January & February 2023
 •  
  Interviews with the Selection Committee
  March & April 2023
 •  
  Publication of the reserve list
  April 2023

Крайният срок за кандидатстване е изтекъл

Външни връзки

EPSO Посетете уебсайта EU Careers, където можете да търсите в базата данни с текущи възможности за постоянни и временни длъжности, включително места за договорно наети служители, стажове и командироване в институциите и агенциите на ЕС.

Стажантски програми

Правила

Всяка година Европейският омбудсман предлага едногодишни стажове на завършили университетско или друго висше образование с подчертан интерес към проекта за Европейския съюз, и по-специално към начина, по който институциите на ЕС и тяхната администрация осъществяват връзка с гражданите.

Обикновено обявленията, в които се посочват търсените профили и изискванията за всеки профил, се публикуват през февруари, а стажовете започват на 1 септември всяка година. Стажовете се провеждат в Страсбург или в Брюксел, в зависимост от нуждите на Службата.

От 2023 г. омбудсманът изпълнява програма за позитивни мерки за стажанти с установени увреждания.

Доброто владеене на английски език е задължително за стажантите в службата на омбудсмана. Поради това заявленията за участие се подават на английски език. По същите причини документите относно кандидатстването за стажове са само на английски език.

Traineeship 2023 - Case-handling - OMB/T/2023/3

We invite you to apply for a traineeship in the domain of "case-handling" starting on 1 September 2023. We offer up to five traineeships for a period of one year.

Deadline for applications : 24 March 2023 at 13:00 Brussels time

Крайният срок за кандидатстване е изтекъл

Traineeship 2023 - Traineeship for persons with disabilities - OMB/T/2023/5

We invite you to apply for a traineeship specifically addressed to persons with disabilities starting on 1 September 2023. We offer one paid traineeship for a period of one year.

Deadline for applications : 3 April 2023 at 13:00 Brussels time

Подаване на заявление

Traineeship 2023 - Digital communication - OMB/T/2023/4

We invite you to apply for a traineeship in the domain of "digital communication" starting on 1 September 2023. We offer one paid traineeship for a period of one year.

Deadline for applications : 24 March 2023 at 13:00 Brussels time

Крайният срок за кандидатстване е изтекъл