Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Набиране на служители

Процедура

Свободните места за постоянните длъжности в секретариата на Европейския омбудсман се заемат чрез вътрешно преназначаване или повишение, преназначаване или командироване на длъжностни лица от други институции или органи на Европейския съюз или назначаване от списък с одобрени кандидати, съставен вследствие на конкурси, организирани от Европейска служба за подбор на персонал (EPSO) или от институция или орган на ЕС.

Свободните места за временни позиции се обявяват в рамките на организацията с цел насърчаване на кариерното развитие на настоящите служители, а също и на уебсайта на Европейския омбудсман. Освен това омбудсманът обикновено уведомява останалите институции на ЕС за такива свободни длъжности. По отношение на професионални профили, от които Службата се нуждае по-редовно, Омбудсманът може да публикува безсрочни обяви за свободни длъжности с цел определяне на списък от кандидати, които могат да бъдат канени за участие в тестове и интервюта, когато е необходимо.

Кандидати, които са издържали успешно една или повече процедури по подбор, и които проявяват особен интерес да работят в службата на Европейския омбудсман, се насърчават да се свържат с отдел „Персонал, администрация и бюджет“ на Омбудсмана.

Обяви за свободни длъжности

Понастоящем актуални са следните обяви за свободни длъжности:

Director – Directorate for Administration in the European Ombudsman’s Office (Article 29(2) of the Staff Regulations)

This post is published in accordance with Article 29(2) of the Staff Regulations of Officials of the European Union (senior management post). This selection procedure, which is designed to give the appointing authority the widest possible choice of candidates, will be conducted at the same time as internal and interinstitutional recruitment procedures.

The Director will oversee, manage and ensure the smooth functioning of the newly established Directorate for Administration to support the Ombudsman’s core business of inquiries. The Directorate will be responsible for process management, human resources, finance & procurement, IT, document management, security, and business continuity.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Крайният срок за кандидатстване е изтекъл

Director – Directorate for Administration in the European Ombudsman’s Office (Article 29(1) (a) and (b) of the Staff Regulations)

This post is published in accordance with Article 29(1) (a) and (b) of the Staff Regulations of Officials of the European Union (senior management post). This selection procedure, which is designed to give the appointing authority the widest possible choice, will be conducted at the same time as an external recruitment procedure in accordance with Article 29(2) of the Staff Regulations.

The Director will oversee, manage and ensure the smooth functioning of the newly established Directorate for Administration to support the Ombudsman’s core business of inquiries. The Directorate will be responsible for process management, human resources, finance & procurement, IT, document management, security, and business continuity.

The Director in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Крайният срок за кандидатстване е изтекъл

Външни връзки

EPSO Посетете уебсайта EU Careers, където можете да търсите в базата данни с текущи възможности за постоянни и временни длъжности, включително места за договорно наети служители, стажове и командироване в институциите и агенциите на ЕС.

Стажантски програми

Правила

Два пъти в годината Омбудсманът предлага стажове, основно за завършили висше или друго равностойно на него образование. Стажовете обикновено започват на 1 септември и 1 януари всяка година. Обявление за стаж, в което се отправя покана за подаване на заявления, се публикува за всеки стажантски период, обикновено на 1 февруари и на 1 май. В обявлението се посочват търсените профили за конкретната година. Стажантите са назначени в Страсбург или Брюксел, съобразно нуждите на службата.

Доброто владеене на английски език е задължително за стажантите в службата на омбудсмана. Поради това заявленията за участие се подават на английски език. По същите причини документите относно кандидатстването за стажове са само на английски език.

IT traineeship 2021 - Web developer trainee - OMB/T/2021/2

The European Ombudsman offers the opportunity to a web developer trainee to assist in the development of the Ombudsman's Internet and Extranet sites (http://www.ombudsman.europa.eu) and of internal web based applications.

Starting date: March or Avril 2021
Deadline for applications : 8 February 2021 at 12:00

Крайният срок за кандидатстване е изтекъл

Traineeship period September 2021-August 2022

We invite you to apply for a traineeship starting on 1 September 2020. We offer paid traineeships for a period of one year.

The Ombudsman is offering traineeships in:

  1. case handling
  2. media and communication
Подаване на заявление