Искате да подадете жалба срещу
институция или орган на ЕС?

Снимки и изображения

Снимките и изображенията в този раздел могат да бъдат използвани в публикации на хартия или в електронен вид, при условие че се посочи източникът (© Европейският съюз). На разположение са в ниска (за разглеждане) и висока (за отпечатване) резолюция.

За допълнителна информация относно дейността на Омбудсмана с медиите, моля, свържете се с: г-жа Gundi Gadesmann, Началник-отдел "Медии и външни отношения", тел. +32 2 284 26 09.

Кликнете върху една от категориите по-долу, за да видите още снимки.