Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Undersökningarna som inleddes av Europeiska ombudsmannen 2014 gällde följande institutioner

Инфографиките за 2015 г. са публикувани само във формат на изображение. Ако искате да получите информация в текстов формат, може да отправите искане чрез нашия формуляр за контакт.