Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Antal klagomål utanför ramen för Europeiska ombudsmannens uppdrag 2003–2014

Инфографиките за 2015 г. са публикувани само във формат на изображение. Ако искате да получите информация в текстов формат, може да отправите искане чрез нашия формуляр за контакт.