Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Åtgärder vidtagna av Europeiska ombudsmannen i fråga om nya klagomål som hanterades under 2021

Åtgärder vidtagna av Europeiska ombudsmannen i fråga om nya klagomål som hanterades under 2021

958

Råd gavs eller ärendet överfördes till ett annat klagomålsorgan

44,2 %

876

Svar skickades till klaganden om att ingen ytterligare rådgivning
kunde ges

40,5 %

332

Undersökningar inleddes

15,3 %