Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Gibanje števila preiskav, ki jih je izvedel urad evropskega varuha človekovih pravic

Инфографиките за 2015 г. са публикувани само във формат на изображение. Ако искате да получите информация в текстов формат, може да отправите искане чрез нашия формуляр за контакт.