Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Výsledky vyšetrovaní, ktoré európska ombudsmanka uzavrela v roku 2017

Výsledky vyšetrovaní, ktoré európska ombudsmanka uzavrela v roku 2017
Vyriešených inštitúciou, riešenie sa dosiahlo alebo čiastočne dosiahlo 166 45,7 %
Nezistil sa žiadny nesprávny úradný postup 164 45,2 %
Ďalšie vyšetrovania nie sú opodstatnené 27 7,4 %
Zistil sa nesprávny úradný postup 24 6,6 %
Iné 11 3,0 %
Poznámka: V niektorých prípadoch ombudsmanka vyšetrovania uzavrela na základe dvoch alebo viacerých dôvodov. Uvedené percentuálne údaje preto spolu presahujú 100 %.