Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Výsledky vyšetrovaní, ktoré európska ombudsmanka uzavrela v roku 2017

Výsledky vyšetrovaní, ktoré európska ombudsmanka uzavrela v roku 2017

Vyriešených inštitúciou, riešenie sa dosiahlo alebo čiastočne dosiahlo

166

45,7 %

Nezistil sa žiadny nesprávny úradný postup

164

45,2 %

Ďalšie vyšetrovania nie sú opodstatnené

27

7,4 %

Zistil sa nesprávny úradný postup

24

6,6 %

Iné

11

3,0 %

Poznámka: V niektorých prípadoch ombudsmanka vyšetrovania uzavrela na základe dvoch alebo viacerých dôvodov. Uvedené percentuálne údaje preto spolu presahujú 100 %.