Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Krajina pôvodu zaznamenaných sťažností a vyšetrovaní, ktoré otvorila európska ombudsmanka v roku 2021

Krajina pôvodu zaznamenaných sťažností a vyšetrovaní, ktoré otvorila európska ombudsmanka v roku 2021

Krajina

Počet evidovaných sťažností

Počet začatých vyšetrovaní

Španielsko

405

25

Nemecko

222

47

Belgicko

190

70

Poľsko

170

9

Taliansko

146

34

Francúzsko

112

17

Portugalsko

86

7

Grécko

69

13

Maďarsko

63

3

Holandsko

57

13

Bulharsko

54

2

Rumunsko

44

11

Rakúsko

43

10

Česká republika

37

2

Slovensko

35

3

Írsko

34

9

Fínsko

32

6

Lotyšsko

29

2

Švédsko

28

4

Dánsko

25

5

Chorvátsko

24

4

Litva

22

6

Cyprus

22

1

Slovinsko

20

1

Luxembursko

19

8

Malta

9

2

Estónsko

4

0

Iné krajiny (vrátane Spojeného kráľovstva)

181

18

Neznáme

10

0

Spolu

2 192

332