Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Evoluția numărului de anchete realizate de Ombudsmanul European

Инфографиките за 2015 г. са публикувани само във формат на изображение. Ако искате да получите информация в текстов формат, може да отправите искане чрез нашия формуляр за контакт.