Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Originea plângerilor înregistrate și a anchetelor deschise de Ombudsmanul European în 2014, pe țări

Инфографиките за 2015 г. са публикувани само във формат на изображение. Ако искате да получите информация в текстов формат, може да отправите искане чрез нашия формуляр за контакт.