Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Sursa plângerilor care au făcut obiectul anchetelor închise de Ombudsmanul European în 2014

Инфографиките за 2015 г. са публикувани само във формат на изображение. Ако искате да получите информация в текстов формат, може да отправите искане чрез нашия формуляр за контакт.