Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Număr de plângeri primite în perioada 2003-2014 care nu au intrat în sfera de competență a Ombudsmanului European

Инфографиките за 2015 г. са публикувани само във формат на изображение. Ако искате да получите информация в текстов формат, може да отправите искане чрез нашия формуляр за контакт.