Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Acțiunile întreprinse de Ombudsmanul European în urma noilor plângeri tratate în 2021

Acțiunile întreprinse de Ombudsmanul European în urma noilor plângeri tratate în 2021

958

Recomandări oferite reclamantului sau caz înaintat altui organ însărcinat cu examinarea plângerilor

44,2 %

876

Răspuns prin care reclamantul a fost informat că nu i se pot oferi recomandări suplimentare

40,5 %

332

Anchetă deschisă

15,3 %