Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Evolução do número de inquéritos realizados pelo Provedor de Justiça Europeu

Инфографиките за 2015 г. са публикувани само във формат на изображение. Ако искате да получите информация в текстов формат, може да отправите искане чрез нашия формуляр за контакт.